Postleitzahl suchen
Die Postleitzahl Suchmaschine bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Sie jede Postleitzahl in der Welt zu werden. Verwenden Sie den alphabetischen Browse-Modus oder geben Sie einfach die Stadt, die Sie in der Postleitzahl Suchbereich suchen.

Postleitzahl suchen - Burundi

Postleitzahl for Burundi


Die Postleitzahl die in unserer Datenbank gelistet ist . Unsere Aufzeichnungen enthalten oft geographischen Koordinaten und der entsprechenden Postleitzahl. Im Ergebnis Feld unten, können Sie die Postleitzahl von finden und die Lage auf der Karte, wenn wir die Lage Informationen verfügbar. Jeder Postleitzahl ist auch in einer Region oder einem Viertel, im Fall, dass wir wissen, den Bezirk oder die Region der Stadt ist es zu in den Ergebnissen aufgelistet. Alle Arten von zusätzlichen Informationen wir haben, können ebenfalls vorhanden sein, wie beispielsweise geografische Daten, historischen Aufzeichnungen oder Nachrichten über und allgemein.
Stöbern Postleitzahl nach Land


Durchsuchen Städte Burundi
Migereka Majambere Muremera
Musenzero Mugombararima Miringa
Muyange Mitakataka Mugimbu
Mugombwa Muhanza Muhenga
Mwarira Mwanda Migende
Muhweza Mutoha Mukindo
Mudubugu Mugerero Muhombahomba
Munyinya Murahura Mahonda
Mugaruro Murengeza Musenyi
Murambi Mukungu Mpinga
Mubanga Muhororo Mpishi
Mugoma Muvuba Musigati
Mivyiru Mukaranka Mugeri
Mabuye Munanira Munobe
Muzazi Muzinda Musezero
Miheto Mubuga Musagara
Manege Musaga Munini
Muhanda Muyoka Musugi
Magara Mihororo Mugendo
Migezi Mbirira Mushoho
Museruko Muzenga Masake
Maraga Mbare Mugongo
Mashenyo Masama Mena
Musongwe Migera Mutumba
Mubone Mwaza Mayebe
Muguye Musumba Masarara
Mugwa Miganga Muyega
Mwanambogo Mbizi Mujejuru
Musave Mudega Mukombe
Muyira Mukende Mutanyarwa
Murombero Mpungwe Magarure
Majombe Mvumba Misakura
Murunga Mwura Mukobore
Mpingo Mwizite Mugurwe
Masango Masara Mvumu
Mukenke Muhuta Murago
Muganza Mugoboka Mitego
Mayuyu Mukinga Mutobo
Muzi Musinzira Manda
Masenga Mpingwe Mbuga
Mukoranya Mikangara Mutara
Maramvya Musongati Mubira
Muhuha Mwiya Muhama
Matara Mwumba Munege
Mukonko Mugoti Makonko
Mugaranzura Mpara Muhimbuke
Mihetano Mukwanga Muyogoro
Muvumu Muyaga Mivo
Mukarati Matunda Masoro
Muganda Mudahandwa Mugozi
Musebeyi Muzima Mitanga
Munyegeri Miremera Muhwanya
Mizigo Makaba Mushisirizi
Muyama Mujigo Mananga
Miyogoro Mushishi Muvugangoma
Myukwe Mugano Mutoyi
Migerere Murango Mwurire
Muka Mukarakara Makara
Mahwane Musanga Musasa
Murwa Mpota Migumya
Musho Muramba Mutukura
Mubagabaga Murehe Mayengo
Mukunde Mibanda Mugende
Mugotora Muhaka Minago
Mugara Midodo Muhuzu
Makombe Mutambara I Mutambara II
Mugere Mwange Mwika
Mushihazi Mugombere Murungu
Makoto-Nyakabingo Muhorera-Gatongo Musama
Magarama Murara Mwungerumwe
Musenyi-Murambi Mushanga Mwarusi
Mwiza Mpemba Mbariza
Masonga Mushiha Mirango
Mibaga Mparaga Musivya
Munazi Mayenzi Mugenda
Musenga Muterero Mahango
Mikuku Muzumure Minyare
Miyebe Mungwa Murogoro
Muhuhure Mumana Mukuyo
Misugi Mucori Misasa
Mihigo Mwambu Miguruka
Muhopfo Muzire Muyebe
Murore Mazingi Muhingamo
Miciro Mugando Mibare
Miroke Mashiga Mugomero
Makangara Misoko Mubeya
Mugera Mukazo Musemo
Muzenze Mataba Mirambagizo
Mugorore Mukingiro Mwanike
Mwunguzi Mboneza Muserege
Murotso Muhetsi Mirwa
Murengera Matenge Mirungu
Mageyo Mukaragata Mubogoro
Marurira Masha Mugaragara
Muhanga Mabayi Mufungo
Maruri Mukaka Mukerekwa
Mugondo Murira Mbage
Muhwa Marumpu Mugina
Mwarangao Mugeru Muhandamure
Mirambi Mubogora Muhanganyi
Muranga Murama Musavu
Mubungo Muhumuza Munagiko
Musovu Manina Muhira
Muhotora Muterama Muhabura
Mahande A Mahande B Maranga
Manisho Murwi Mpanga
Mushegu Mwangati Muheke
Mihiza Mparambo Munyika
Mbonekera Mbaza Miduha I
Miduha II Migina Masare
Mibuyenge Mirama Mugitega
Mukoro Mwirire Muvumera
Muringa Mihama Mugamba
Mponyi Mpunju Maza
Mirenda Muvejuru Mukoke
Mubereza Mavari Mwanzare
Mukobe Mwendo Murayi
Mudaturwa Mirangane Muhururo
Masaganya Mikwaro Mikore
Murangara Manogo Muharuro
Mbugubugu Muga Mutare
Masasu Mukungugu Mweya
Mugutu Mujejure Masave
Maremba Mwogo Minagure
Mwayi Mahara Mpama
Mujinyo Mukoni Mirehe
Muhoza Munyegera Mutanga
Mwenene Mwaka Muhurika
Makebuko Murenda Mwanzari
Mwaro Mwaro-Ngundu Mishehe
Mizenga Muririmbo Mutaho
Mariza Mirima Mibazi
Mwamira Myugariro Murenge
Matutu Mudogo Mikoni
Muhumya Muyuga Maziba
Muniga Musevya Mahwa
Mbote Muguramo Mpunge
Mukuzanyana Matayinyana Museno
Mikinya Mbundura Mubavu
Mugono Magamba Mwungo
Mugazi Mugero Mugogo
Myuzi Mushikanwa Mununga
Mahanya Muhago Marenga
Murenguko Marembo Mibindi
Mubaragaza Mpame Mbabazi
Musarasi Mubungere Marimbi
Mujenjwa Mabuga Mparara
Mukinya Muturiro Mbuye
Migomera Mwiri Miragamba
Mugona Mpangu Mitari
Migumba Marabe Muhingira
Muremure Mushongori Mutita
Misuri Manga Mpungenge
Mugoyi Mutana Muduha
Mushaba Mpunde Manyoni
Muhiza Mbara Munzobe
Myugi Migege Muciro
Macorwe Muzuga Murima
Muhagaze Mparo Mikamba
Migongo Mirenga Mutarure
Muvumvu Monyi Mukonja
Mutsinda Myeza Mpfunda
Muruta Makurwe Mwegera
Mashuri Mirayi Muyumpu
Mamfu Munyonza Mubamba
Mugirye Mugobe Matonyanga
Mukerwa Murambo Muvyuko
Mubari Magaramango Mutembo
Mana Muvunyi Muzenga I
Muzenga II Mugorogoro Muvugo
Munyambo Mutwenzi Maziro
Muhingo Myumba Mataka
Munzenze Mwenya Muhero-Bitozi
Muhero Mutoza Mumena
Mukamo Mitare II Mutari I
Murarambwe Mavubi Mabumba
Magora Monge Mugendo I
Mugendo II Murarambwe I Murarambwe II
Musuri I Musuri II Migogo
Mpazi Mukore Mburabuturo
Mudida Muraranyambo Mucamo
Mahorovya Martyazo Menero
Mbasi Matore Mwoga
Mibanga Mugeni Mugeregere
Muguruka Masaswe Makaka
Mayaga Muryakibimba Mabanda
Mustinda Mubondo Misurura
Mutwazi Misongati Makamba
Mahinda Mahembe Mihingo
Marindye Mubozano Mbatamo
Mudahera Mukweje Mwubure
Muramira Muzingati Mugerama
Mugumure Mukubano Masembe
Mpakanira Mukerezi Mukimba
Musumwe Mvugo Murinda
Mwimbiro Mugunda Mazuru
Mutye Mugu Maganza
Mpamane Muse Mubeshi
Musabagi Murmera Mugomera
Mparamana Mpundwe Misave
Mudahwera Mpehe Musharara
Mwufe Muramvya I Muramvya II
Muturirwa Mirinzi Mwingo
Mugomere Mubarazi Mija
Mazinga Mucubiro Murumane
Murinzi Mihare Muko
Mutenza Mabago Muntembe
Mahasa Magururo Mabinga
Masinzo Masaka Magage
Mibugu Mizibaziba Mukike
Mabamba Mihoro Mpete
Muzingi Makenya Mageregere
Migreka Mikimba Mugoboko
Mugazo Mangoma Mibakwe
Mwimbu Mika Mtwari
Midebagiro Mpamarugamba Madaga
Meru Mitaha Mumpwasi
Musingwa Magembe Mageni
Muvyiru Mugeroro Mabingara
Museyni Mwiyanke Mwakiro
Mukumbuza Munyeregete Mitoza
Muryama Mabaya Mashunzi
Mago Mushonje Murwampore
Mushimbo Matongo Mpanuka
Munyu Murembo Muhindo
Migerero Mushikamo Mbogora
Miterama Mubayi Muhaganya
Mbiriko Mitwenzi Murungurira
Mureba Mucunda Munyange
Myanse Magongo Mpondogoto
Mpirye Muremere Mporoge
Mutumpa Mafuro Muhenia
Muhogogo Mufigi Mugerera
Mushora Majuri Marangara
Masenge Munzugu Makira
Mushonge Mbaba Marumba
Muribanzira Mihanda Mureke
Munsiyinzira Mabungere Mikingu
Mafu Mashitsi Musaza
Musakazi Myando Migenzi
Muhariro Muhwazi Muyombwe
Mutwana Muzye Mwebeya
Mutuntu Muhafu Mpomvo
Mutsindozi Munyeri Munywa
Musotera Miryoryo Mbizi-Kagunga
Mabawe Makakwe Mbuza
Munywero Mugarama Mikurira
Mivumu Makorane Muzibaziba
Mitegwe Mutamuka Mbuzi
Mwirore Maramya Mariba
Masazi Muhene Mwango
Muriza Muramvya Mutegeko
Migere Munyakayi Migabo
Mpuga Murindwe Muzenge
Mutsindo Musha Mugogwe
Mugumire Muhesu Mwegereza
Mpotsa Mayanza Magera
Mugomvyi Mubizo Mukundanya
Mwiteka Muhongoro Mbugabuge
Mpomoka Muhera Magabo
Muhimbure