Postleitzahl suchen
Die Postleitzahl Suchmaschine bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Sie jede Postleitzahl in der Welt zu werden. Verwenden Sie den alphabetischen Browse-Modus oder geben Sie einfach die Stadt, die Sie in der Postleitzahl Suchbereich suchen.

Postleitzahl suchen - Kenia

Postleitzahl for Kenia


Die Postleitzahl die in unserer Datenbank gelistet ist . Unsere Aufzeichnungen enthalten oft geographischen Koordinaten und der entsprechenden Postleitzahl. Im Ergebnis Feld unten, können Sie die Postleitzahl von finden und die Lage auf der Karte, wenn wir die Lage Informationen verfügbar. Jeder Postleitzahl ist auch in einer Region oder einem Viertel, im Fall, dass wir wissen, den Bezirk oder die Region der Stadt ist es zu in den Ergebnissen aufgelistet. Alle Arten von zusätzlichen Informationen wir haben, können ebenfalls vorhanden sein, wie beispielsweise geografische Daten, historischen Aufzeichnungen oder Nachrichten über und allgemein.
Stöbern Postleitzahl nach Land


Durchsuchen Städte Kenia
Ngorongo Nembu Nyamang'ara
Njahi Nyaga Ndumberi
Nachu Nyathuna Nyanduma
Nderu Ndioni Ngecha
Ngoliba Ngiroche Njuku
Nyangeni Ngerwe Ngiriambu
Ndomba Nyangati Nguka
Nduini Ngaru Nguguine
Nyangio Ndithini Ndakaini
Ndunyu Chege/Gitiri Ngurweini/Kagira Naaro
Ngararia Ngutu Nyakahura
Njumbi Nyakihai Ngelelia
Nanga Njabini Nandarasi
Ndivai Ndaragwa Ngano
Nyairoko Ngorika Ngonde
Naromoru Ngandu Njiruini
Ngamwa Nyaribo Ngooru
Ndugamano Ngerenya Nambani/Mtsarawatsatsu
Ng'ombeni/Vyambani Ndavaya Ngombeni
Ndau/Kiwayuu Nyolo Njukini
Ndome Ndara/Sagala Nyache
Nanighi Njukiri Nthambo
Nthagaiya Nembure Nguviu
Nguthi Ngare Mara Ngangani/Kanzau
Ngiluni Nzaaya Ngungi
Ndunguni/Nyanyaa Ngalange Ndetani
Ngoo Ngieni Ngaani
Nyaani Ndundune/Ilusya Ngwani/Enzou
Ndili Ngwate Nzamba
Ndakani Nthunguni Ngongoni
Nzalae Nzauni Nzawa
Nzeluni Ngelani Ngumuti
Nguluni Ngiini Ngoleni
Ngamba Ndalani Ngandani
Ngulu Nziuni Ndiani
Nduu Nzuuni Ngetha
Nziu Nduluku Ngoni
Ndituni Ngai Nzeveni
Nguronit North Horr Ntumburi
Naari Ngonyi-Gitugu Ntakira
Nthimbiri Nkabune Ntunene
Naathu Ng'onyi Njia-Cia-Mwendwa
Nkomo Ngusishi Ngare Ndare
Ndagani Nkondi Ngara East
Ngara West Nairobi Central Nairobi West
Nairobi South Neboi Nyangoma
Nyaguda Nyancha North Kachien
Nyalenda North Kanyadier North Kanyabala
Nyaramba Nyataaro Nyansore
Nyamware Nyanguru Ngokoro
Nyamasibi Nyachogochogo Nyangusu
Nyangiti Nyachenge Nyansakia
Nyabitunwa Nyaisero Nyamwari
Ngere Nyangore Nyando
Nyamware South North Kochogo Nyahera
Nyalunya Nyalenda A Nyalenda B
Nyamware North Nyankore Nyabikaye
Ntimaru Nyabikongori Nyatike
North Kamwango North Kanyajuok Nyankono
Nyansiongo/Gesima Nyakongo Nyamakoroto
Nyabisimba Nyameru Nyamonye
Nyawita Nyalgunga Nyamila
Nyajuok Nyandiwa Nyandorera A
Nyandorera B North Ramba Ndigwa
Nyagoko Nyabera Ngunya
Nyalenya Ndenga Nyamwara 1 & 11
Nyamninia Ndere Ndori
Ngambo Nge Ndalel Ngubereti/Kiptoim
Nginyang East Nginyang West Ndaraweta
Ndanai Nyambugo Nogirwet
Nerkwo Nyaru Naibor
Ndonyoloip Nyahururu Ngoru
Ndurumo Ndungiri Nyandundo
Namanga Nkama Nkoile
Ngurumani Nyamamithi Ndoswa
Ndabibi Ngong Township Naish
Nessuit Ngata Njoro
Ndurio Ndubeneti Ndalat
Ndulele Ngechek Njipiship/Shartuka
Nkararo N/Enkare Ntulele
Naisoya Nkareta Naituyupaki
Nkokolani Naikarra Naroosura
Nkoben Nkorkorri Nkuronit
Ngilai Nachola Nauneri
Nonkeek Nkejuemuny Nkaroni
Ngare Narok Ngogoltin Ndonyo Uasin
Ngutuk Engiron Namanjalala Nabiswa
Namadak Namakuse Nakurio
Nanam Nakalale Nakwamuru
Nadume Ngibilae/Kangitit Ndanai (ainabkoi)
Nakwijit Nakuyen Nyarpotwo
Nyangaita Nasolot North Myanga
Namirembe North Sang'alo North Kanduyi
Nakhwana Namorio North Nalondo
North Kulisiru Naitiri Ndalu
Ndivisi Nambuku-Lugala Nambale
Nasewa Namunyiri Nzoia
Nambacha Namirama Namamali
Nanyeni